Toimitusehdot

Maksu

Tilaus maksetaan verkkokaupasta ostettaessa heti kokonaan käyttämällä verkkomaksua (kaikki pankit, luottokortit, Visa Electron) ja laskulla maksettaessa kokonaisuudessaan 14 päivän sisällä tilausvahvistuksesta. Myyjä pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotetta sovittuna ajankohtana, ellei maksua ole sopimuksen tai oheisten ehtojen mukaisesti suoritettu. Tuotteet ovat toimittajan omaisuutta, kunnes koko kauppahinta on suoritettu.

Tilauksen peruuttaminen ilman perusteltua syytä ei ole mahdollista. Tilauksesta valmistettavia tuotteita peruttaessa myyjä pidättää 25 % kauppasummasta myyjälle tilauksesta aiheutuneina kuluina.

 

Toimitus

Tuotteet toimitetaan aina mahdollisimman nopeasti tilausruuhkasta riippuen ja ilmoitetun toimitusajan mukaan. Viivästyneestä toimitusajasta johtuvia korvauksia ei myönnetä. Tuotteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Tuotteiden kanto kohteessa tietylle paikalle ei kuulu toimituksen hintaan. Jos kuljetus sisältyy kauppaan, niin sillä tarkoitetaan kuljetusta perille asiakkaalle kuorma-autotien päähän perälaitanosturilla pihaan laskettuna. Mahdollinen erikoispurku muulla nosturilla tai muut tuntemattomat syyt, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia toimittajalle tullaan laskuttamaan asiakkaalta, ellei tästä ei ole etukäteen erikseen sovittu.

Altaan saattaminen käyttökuntoon vaatii  asennustyötä, jonka määrän tarve riippuu lisävarustevalinnoista ja josta vastaa asiakas tai tämän käyttämä ammattilainen asiakkaan kustannuksella. Esimerkiksi suodatinjärjestelmä ja uv-valo toimitetaan paketeissa ja ne tulee koota selkeän ohjeen mukaisesti. Lämpövastuksen kytkeminen edellyttää aina sähköasentajan käyttämistä. Lämmönvaihdin ja maalämpöön kytkeminen vaatii aina sähkö- ja lvi-töitä, joiden määrä riippuu kohteesta.

Kuljetusvauriot tai mahdolliset puutteet tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle. Tuote tulee tarkistaa ennen vastaanottokuittausta. Jos havaitset vaurion varmistathan että kuljettaja kirjaa vahingon, jonka jälkeen voit kieltäytyä vastaanottamasta toimituksen. Jos hyväksyt toimituksen tavaroiden tilaa varmistamatta, emme voi vastata kuljetusvaurioista eikä tuotteita voi silloin palauttaa. Jos osa tuotteista puuttuu, pyydäthän kuljettajaa kirjaamaan vastaanotettujen tuotteiden todellisen määrän. Mikäli toimitetussa tuotteessa on vikoja tai puutteita, myyjä joko tekee tuotteeseen vaaditut muutokset tai toimittaa uuden korvaavan tuotteen asiakkaalle.  Jos tuotteet asennetaan ennen reklamointia, ei purku- ja asennustöitä korvata mahdollisen korjaavan työn yhteydessä. Mikäli tilaukseen ei ole tehty mitään erityismainintoja tuotteen valmistuksesta (esim. Läpivientien paikat) sijoitetaan ne vakiopaikoille. Myyjä ei kanna vastuuta tästä aiheutuvasta tuotteen sopimattomuudesta, ellei muutoksista ole mainittu tilaukseen.

 

Takuu

Drop-altaalla on kolmen (3) vuoden ja muilla tuotteilla yhden (1) vuoden takuu yksityiskäyttöön. Takuuaikana myyjä huoltaa tuotteen viat kohtuullisessa ajassa. Takuu ei kata asiakkaan tekemiä asennusvirheitä. Asennusvirheestä tai tuotteen ohjeidenvastaisesta käytöstä myyjälle aiheutuvat kulut laskutetaan asiakkaalta normaalin huoltohinnaston mukaisesti.

Vastuu asennuksesta on sen tekijällä, ja ostaja vastaa siitä, että asennus seuraa annettuja ohjeita. Asiakkaan tekemät asennusvirheet eivät missään muodossa ole myyjän vastuulla. Mahdollisiin sähköasennuksiin tulee käyttää sähköasennusliikettä tai sähköasentajaa. Tuotteen takuu raukeaa, jos asennus on tehty virheellisestI tai mikäli ulkoporeallasta säilytetään väärin tyhjennettynä pakkasessa.

Takuu ei korvaa väärästä käytöstä, kuten jäätymisiä tai luonnollisesta kulumisesta, kuten auringon valon aiheuttamia vaurioita. Takuu ei koske kemikaalien virheellisestä käytöstä aiheutuneita ongelmia. Takuu ei kata äärimmäisten sääolojen (rakeet, myrsky, maanjäristys yms.) aiheuttamia vahinkoja. Ostajan on seurattava annettuja suosituksia ja epäselvissä tapauksissa kysyttävä neuvoa myyjältä.

Asiakkaan tulee huolehtia, että tuote on huoltomiehen tavoitettavissa. Esimerkiksi ulkoterassin purkamiseen ja uudelleenkokoamiseen käytettävä aika laskutetaan asiakkaalta. Kun allas upotetaan terassiin, suosittelemme tekemään huoltoluukun, josta pääsee laskeutumaan altaan ja mahdollisten lisälaitteiden äärelle. Jos on kyse toimenpiteistä, jotka eivät vaadi erikoisosaamista, ne hoidetaan puhelintukihenkilön avustuksella tai muulla vastaavalla tavalla. Ostajan on hyväksyttävä sellainen toimintatapa silloin, kun se perustuu myyjän kokemukseen korjauksista. Jos myyjä pyytää tietoja kuten esim. kuvia voidakseen helpommin arvioida toimenpiteet, ostajan on tehtävä osuutensa.

Myyjän vastuu on rajoitettu uuden tavaran toimitukseen, korjaukseen tai tiettyyn takaisinmaksuun kauppahinnasta myyjän valinnan mukaisesti. Myyjää ei voida pitää vastuullisena suorista tai epäsuorista vahingoista, niitä seuraavista vaurioista tai ostajan tappioista. Myyjälle on annettava mahdollisuus tarkistaa ilmoitettu takuuasia. Ostajan on tällöin seurattava myyjän antamia ohjeita. Korvattava tai vaihdettava alkuperäinen osa toimitetaan myyjälle tarkastettavaksi. Mikäli osaa ei palauteta tarkastettavaksi, laskutetaan uusi korvaava osa kuten mikä tahansa normaali osto, jos ei erikseen muuta sovita. Silloin, kun vaurio on voitu arvioida ja takuu todeta, myyjän on viipymättä laadittava hyvityslasku kyseisestä osasta. Kaupalliseen, kuten vuokrakäyttöön menevien tuotteiden takuusta on sovittava myyjän kanssa erikseen.

 

Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen ilmentyessä myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisestä asiakkaalle aiheutuvista lisäkuluista. Muussa tavoin ylivoimaisen esteen ilmentyessä asiat sovitaan kummankin osapuolen etujen mukaisesti ja yleisiä force majeure säännöksiä noudattaen. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu vastaava myyjän valtapiirissä tapahtunut odottamaton tapahtuma, yhteiskunnallinen tila tai tapahtuma kuten kapina, sota tai rajoitus tai muu vastaava merkittävä ja epätavallinen myyjästä riippumaton syy.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdollinen toimituksesta johtuva ostajan ja myyjän välinen erimielisyys ei vapauta ostajaa sopimuksen mukaisesta maksuvastuusta. Kaikki erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan ostajan ja myyjän välisellä keskinäisellä sopimuksella. Mikäli sopimukseen ei kuitenkaan päästä, syntyneet kiistat ratkaistaan välitysmiesten tai tuomioistuinten välityksellä Suomen lain mukaan.