DROP-OHJEET

ALLASPAKETTIEN OHJEET

 

Ohjeet ajastimen käytöstä sähkölämmitteisissä (3kW) altaissa.

Ohjeet asennus- ja/tai nostopalvelun ostajalle.

 

HUOMIOITAVAA ASENNUSVAIHEESSA

Suunnitelmat ovat suuntaa antavia esimerkkejä asentamisesta. Jokainen kohde on suunniteltava tilanteen ja paikan mukaan. Asennusvastuu on asiakkaalla ja mahdolliset asennusvirheen aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

 

TOIMITUKSEN VASTAANOTTO

Tarkista pakkaus huolellisesti ja ilmoita mahdolliset havainnot vaurioista altaassa tai pakkausmateriaaleissa kuljettajalle. Ota myös valokuvat vaurioista ja lähetä ne Drop-asiakaspalveluun. Mikäli vaurioista ei ilmoiteta toimituksen yhteydessä kuljettajalle, niiden korjaaminen on asiakkaan vastuulla.

 

Allas kuljetetaan kyljelleen käännettynä ja kuormalavalle kiinnitettynä.
Pakkausmuovi, pahvi sekä altaan tai rungon sisälle pakatut lisävarusteet sekä muut tarvikkeet poistetaan ennen altaan kääntämistä oikeaan asentoon.

 

Altaan oikeaan asentoon kääntämiseen tarvitaan 3-4 henkilöä.
Kun allas on oikeassa asennossa, irrota kuormalava sivusta.

 

ALTAAN ASENNUS

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA

Kamiinan on oltava vedenpinnan alapuolella ja ylemmän läpiviennin putken kulman on aina noustava!

 

Läpivientejä ei saa tukkia kamiina ollessa päällä!

 

Jos altaassa on suodatinjärjestelmä, älä anna lasten leikkiä läpivientien kohdalla, sillä alemmassa läpiviennissä on voimakas imu!

 

Tyhjennettäessä muistaa tyhjentää sekä allas, että kamiina!

 

Alustan pitää olla tasainen, kantava ja vaaterissa.
Soveltuvin alusta on betoni, sora tai jokin muu kova alusmateriaali.
Alustan pitää tukea riittävästi altaan runkoa.

 

Allasta ei saa laskea yläreunan varaan, eikä yläreuna saa jäädä kantamaan esim. terassia vasten.

Sokkelikaista toimii kapilaarikatkona maan ja rungon välissä.

 

ALTAAN ASENNUSVAIHTOEHDOT:

Vapaakierto ilman suodatinta

Ennen lämmityksen aloittamista on allas täytettävä 5cm ylemmän läpiviennin yläpuolelle ja varmistettava, että kamiina on täyttynyt kokonaan vedellä.

 

Kamiinan ja altaan rungon pohjan on oltava samalla tasolla.

 

Kamiinasta lähtevän ylemmän putken on aina noustava.

 

Tyhjennettäessä muista tyhjentää allas ja kamiina.

 

Järjestelmässä olevaa vettä ei saa päästä jäätymään missään vaiheessa.

 

Kamiinaa ei saa koskaan kytkeä niin, että veden paluu on suljettuna, jolloin kamiinaan pääsee muodostumaan painetta, tämä otettava huomioon sulkuventtiilejä harkittaessa (vain omalla vastuulla).

1

2

Vapaakierto ja suodatinjärjestelmän kierto

Jos kamiinaa ei tarvitse sijoittaa etäälle altaasta, on suositeltavaa että suodatinjärjestelmä laitetaan omilla erillisillä läpivienneillä.

 

Ennen lämmityksen aloittamista on allas täytettävä 5cm ylemmän läpiviennin yläpuolelle ja varmistettava, että kamiina ja suodatinjärjestelmä on täyttynyt kokonaan vedellä.

 

Kamiinan ja altaan on oltava samalla tasolla.

 

Tyhjennettäessä muista tyhjentää allas, kamiina ja suodatinjärjestelmä.

 

Järjestelmässä olevaa vettä ei saa päästää jäätymään missään vaiheessa.
Suodatinjärjestelmää ei voi käyttää talvella, ellei koko järjestelmää ole eristetty ja suojattu jäätymiseltä.

 

Kamiinaa ei saa koskaan kytkeä niin, että veden paluu on suljettuna, jolloin kamiinaan pääsee muodostumaan painetta.

3

4

 

 

 

 

 

ALTAAN LÄPIVIENNIT

Tilausvaiheessa kamiinan läpiviennit voi pyytää asennettavaksi haluamaansa paikkaan. Samoin, jos suodatinjärjestelmä tulee omilla läpivienneillä, niin niiden paikka asennetaan myös haluttuun paikkaan.

7

 

KAMIINAN PERUSTIEDOT:

Kamiina on valmistettu merialumiinista, jolla on erinomainen lämmönjohtavuus. Kamiina on pulverimaalattu ja etupaneeli on pulverimaalattua terästä (lisävarusteena saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu etulevy). Kamiinan teho on 30kW (1m3 veden lämpö nousee n. 20Co/tunti).

 

KAMIINA PAKETTI SISÄLTÄÄ:

– Kamiina
– 2kpl läpivientejä (50mm letkulle)
– 2m 50mm letkua
– letkunkiristimet (4kpl)
– Ruostumattomasta teräksestä valmistettu piippu ”kaarihatulla” (kahdessa
osassa), korkeus 2m.

 

KAMIINAN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Kamiina pitää asentaa kovalle pohjalle sekä vaateriin. Varmista, että kamiinan ylempi letku kulkee altaan suuntaan selvästi ylöspäin ja alempi alaspäin.

 

Mikäli kamiina sijoitetaan lähelle rakennuksia, esim. terassin reunaan, on tarkistettava, että savupiippu ja kamiina on riittävän kaukana palavista rakenteista / materiaaleista. Minimietäisyys savupiipun suusta palaviin rakenteisiin / materiaaleihin tulee olla vähintään 3 metriä. Ulkopuolisen kamiinan ympärille on myös jätettävä riittävästi tilaa, eikä varsinkaan tulipesän edustalla saa olla palavaa materiaalia.

 

Ennen kuin kytket kamiinan letkuihin, kierrä letkujen päissä olevia kiristimiä hieman auki ja paina letkut sitten tukevasti kamiinan takana olevien putkien päälle. Voit käyttää nestesaippuaa tai jotain muuta voiteluainetta, jotta letkujen yhdistäminen onnistuu ilman liiallista voimankäyttöä. Tämän jälkeen putket voi kiristää kamiinan sisä-/ulosliitäntöjen ympärille.

 

Kamiina voidaan viedä myös kauemmaksi altaasta, mutta on huomioitava että letkujen on oltava suorina (ei mutkia). Vapaalla veden kierrolla maksimi etäsyys ylemmästä läpiviennistä on 1 metri. On myös hyvä huomioida, että teho heikkenee mitä kauempana kamiina on.

 

Liitä savupiipun putket toisiinsa ja asenna ne kamiinan päällä olevaan kaulukseen. Tarkista, että painoit piipun liitokset loppuun saakka. Tarkista, että arinan kaksi ritilää ovat omilla paikoillaan tulipesässä.

 

KAMIINAN KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA

Kamiinaan ei saa koskaan sytyttää tulta ennen kuin on varmistettu, että sen vesitila on täynnä vettä ja että vesi pääsee vapaasti kiertämään altaan ja kamiinan välillä.

 

Kamiinan lämmityksen voi aloittaa vasta sitten, altaan ylempi läpivienti on vähintään 5cm veden pinnan alapuolella.

 

Kamiinaa pitää lämmittää vain puilla. (Sytytysnesteiden käyttö ei suositeltavaa)

 

Kamiinasta saattaa tulla hieman roskaa, kun allasta täytetään vedellä ensimmäistä kertaa.

 

Varmista altaan käytön jälkeen, että tuli kamiinassa on sammunut ja hiillos täydellisesti hiipunut. Tyhjennä sen jälkeen allas vedestä ja avaa myös kamiinan etuosassa oleva tulppa. Ole erityisen huolellinen talvella, jotta putket ja kamiina eivät jäätyisi rikki.

 

Kamiinan palo- ja tuhkapesä tyhjennetään joka käyttökerran jälkeen. Tämä toiminpide helpottaa seuraavaa sytytystä ja parantaa palotapahtumaa sekä pidentää merkittävästi kamiinan käyttöikää.

 

Kamiinan palotilan sisäpinnalle voi kertyä tuhkaa ja muita epäpuhtauksia, jotka heikentävät sen tehoa huomattavasti. Polttamalla kuivaa ja hyvän laatuista puuta sisäpinnan likaantuminen on vähisempää.

 

Jos huomaat sisäpintojen olavan likaiset kannattaa ne putsata, koska lika toimii eristeenä palotilan ja veden välissä ja näinollen huonontaa kamiinan hyötysuhdetta.

 

ALTAAN KÄYTTÖ

Ensimmäisellä käyttökerralla on hyvä kerätä mahdolliset roskat ja työstön jäänteet altaan pohjalta. Varmista, että tyhjennystulppa on paikoillaan, sekä täytön aikana tarkista, että kamiinan ja pumpun putkien liitoskohdat eivät vuoda, kiristä pantoja tarvittaessa.

 

Altaan täytössä kannatta huomioida tulevien kylpijöiden määrä, sillä ihmiset syrjäyttävät vettä tullessaan altaaseen. Toisin sanoen, jos on odotettavissa täysialtaallinen kylpijöitä, niin veden pinta kannattaa jättää minimiin. Normaalisti veden pinta on hyvä pitää noin 15cm altaan reunaa matalampana.

 

Veden lämmityksen aikana on suositeltavaa käyttää lisävarusteena hankittavaa kantta. Kannen ansiosta vesi lämpenee huomattavasti nopeammin. Vesi kerrostuu lämmetessä, ja siksi sitä tulee sekoittaa lämmityksen aikana, jotta lämpötila saadaan tasaiseksi.

 

Jos allasta käytetään pakkasella, niin käytön jälkeen on laskettava allas ja kamiina tyhjäksi. Älä päästä vettä jäätymään altaan sisällä! Pohjatulppa tai poistoventtiili tulee olla aina auki-asennossa, jotta altaaseen joutuva vesi pääsee poistumaan eikä pääse tällöin jäätymään pakkaskeleillä.

TALVIOHJE

Drop kestää tyhjänä erinomaisesti pakkasta, mutta vettä ei saa päästää jäätymään altaaseen. Mikäli siis sinulla ei ole sähköllä tai maalämmöllä jatkuvasti lämmitettävää allasta, tyhjennä allas ja peitä se kannella. Pohjatulppa kannattaa ottaa talteen lämpimään tilaan.

 

Lumen pääsy altaan rungon sisälle on syytä estää ja varmistua siitä, ettäsulavedet keväällä eivät jää seisomaan altaan rungon sisälle. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli altaassa on lisävarusteena led-allasvalo, jonka muuntaja ja ohjausyksikkö sijaitsevat rungon alaosassa. Kamiina tulee myös tyhjentää vedestä sen etuosan oikeassa alakulmassasijaitsevasta pohjaventtiilistä. Varmista myös, että letkuihin ei jää vettä.

 

Mikäli altaassa on lisävarusteena suodatinjärjestelmä se tulee ottaa talveksi suojaan lämpimään tilaan tai vaihtoehtoisesti rakentaa sille eristetty kotelo. Tällöin suodatinjärjestelmän ohessa tulee kotelossa olla myös sähköllä toimiva lämpövastus sekä pakkasvahti, joka varmistaa eristetyn laitetilan lämpötilan pysymisen plussan puolella. Teknisen tilan eristys saatavana myös lisätilauksena haluttuun allasrungon kulmaan.

 

Drop-allasta voi hyvin käyttää talvellakin, vaikka siinä ei olisi lisävarusteita. Tämä tapahtuu niin, että ensin allas täytetään ja kamiina sytytetään pian sen jälkeen, kun altaan ylempi läpivienti on peittynyt ja kamiina täyttynyt vedellä. Kun altaan vesi on lämmennyt halutulle tasolle ja kamiinaa ei haluta enää lämmittää, se voidaan erottaa altaasta joko tulppien tai sulkuventtiilien avulla. Tämä tulee tehdä vasta silloin, kun kamiina on kokonaan sammunut. Tämän jälkeen kamiina tulee samalla myös tyhjentää sen poistoventtiilin kautta. Kun altaan käyttö on lopetettu, se tulee tyhjentää veden jäätymisen ehkäisemiseksi. Käytettäessä tulppia tai sulkuventtiileitä on tärkeää muistaa poistaa tulpat ja avata sulkuventtiilit ennen kuin alkaa lämmittää kamiinaa, jotta vesi pääsee virtaamaan kamiinaan. Käytettäessä venttiileitä on tärkeää huomioida, että ne eivät saa supistaa putket halkaisijaa pienemmäksi, jotta veden vapaakierto pääsee tapahtumaan riittävän tehokkaasti.

Tulppia ja sulkuventtiileitä voi halutessa tilata asiakaspalvelustamme

VEDEN PUHTAANAPITO

Isot roskat, kuten lehdet ja ruoho, pitää kerätä päivittäin esim. allashaavin avulla. Altaan pohja pitää imuroida toistuvasti joko manuaalisesti tai automaattisella pohjanpuhdistimella.

 

Mikäli altaassa halutaan pitää samaa vettä pidempään, tarvii altaaseen liittää suodatinjärjestelmä ja veteen lisätä allaskemikaaleja. Suodatinjärjestelmän, allaskemikaalit sekä vedenhuolto-ohjeet saat Drop-asiakaspalvelusta.

 

Altaan puhdistukseen käytettävien kemikaalien annosteluohjeet, löytyvät niiden pakkauksista ja niitä tulee noudattaa. Huomioi annosteltaessa veden määrä, ohjeet on monesti mitoitettu suuremmille vesimäärille. Tämän altaan vesitilavuus on maksimissaan 1830 litraa. Ylisuuret annostukset saattavat vaurioittaa allasta, kamiinaa ja laitteistoja.

 

Kemikaaleja käytettäessä tulee veden pH-arvoa aina seurata, ja pitää se annetuissa rajoissa eli välillä 7,0 – 7,6. Kemikaalien käyttö alentaa yleensä pH-arvoa, mikä saattaa syövyttää järjestelmän osia. Käytä vain valmistajan suosittelemia kemikaaleja ja noudata niiden ohjeistusta.

 

Takuu ei kata väärinkäytöksistä aiheutuvia vahinkoja.

 

TURVALLISUUS

Huolehdi lasten turvallisuudesta kamiinan ja altaan läheisyydessä. Älä koskaan jätä lapsia altaaseen ilmaan valvontaa.

 

Pidä altaan kansi suljettuna ja lukittuna, kun allas ei ole käytössä, jotta lapset eivät pääse tippumaan altaaseen.

 

Älä lämmitä vettä liian kuumaksi. Suurin suositeltava veden lämpötila on 37°C.

 

Sydänongelmaisten kannattaa jättää veden lämpötila alle 37 °C.

 

POREJÄRJESTELMÄ (lisävaruste)

Porejärjestelmä on ilmaporejärjestelmä, jonka kahdeksan RST-suutinta sijaitsevat kiertäen altaan jalkatilan pystyseinustassa.

 

Porejärjestelmä asennetaan paikalleen tehtaalla. Järjestelmän mukana tulee 1,5m johto pistotulpalla varustettuna, joka tulee kytkeä virtalähteeseen. Järjestelmä tarvitsee toimiakseen ilmaa, jonka se ottaa altaan lämpimästä laitetilasta.

 

Porejärjestelmää ohjataan pneumaattisella katkaisimella, joka asennetaan altaan kanteen. Porenappi voidaan toimittaa myös irrallisena, jolloin asiakas voi itse kiinnittää sen kohteessa, vaikka terassiin.

 

Porejärjestelmä tulee olla käynnissä, kun altaan vesiraja on 10 cm altaan yläreunasta tai jos vesiraja on tätä korkeammalla. Huomiothan että vesiraja nousee aina kylpijöiden määrän mukaan. Porejärjestelmä suositellaan pidettävän päällä aina kun vesiraja voi nousta yli mainitun 10 cm rajan. Liian korkeaksi noussut vesiraja aiheuttaa veden pääsyn laitetilaan ja jopa porejärjestelmän rikkoutumisen.

 

Allasta tyhjennettäessä porejärjestelmää suositellaan käyttämään päällä hetken aikaa sen jälkeen, kun allas on tyhjennetty vedestä. Tällöin porejärjestelmä puhaltaa putkistoon mahdollisesti jääneen veden pois letkuista ja suuttimista, ehkäisten jäätymisen talviaikaan.

 

KANSI (lisävaruste)

Kansi on valmistettu polyvinyylikloridista (PVC).

 

Vältä vinyylin hoitoaineita, jotka sisältävät silikonia, oljyjä tai ovat vahamaisia, sillä ne ovat erittäin haitallista vinyylille.

Säännöllinen pesu miedoilla kotitalouden yleispuhdistusaineilla pidentää käyttöikää ja kannen yleisilmettä.

Vinyylin hoitoainetta lisätessä kannen pitää olla puhdas.

 

Talvisin on tärkeää poistaa kannen päälle kerääntynyt ylimääräinen lumi.

LED-VALO (lisävaruste)

 

Kytke altaan alla oleva valopistoke pistorasiaan ja aseta patterit kaukosäätimeen. Altaan läpikuultavan kuvun alla on RGB LED-valo, jota ohjataan kaukosäätimellä. Valon väriä ja kirkkautta voidaan säätää kaukosäätimellä.

 

Valossa on oma erillinen ohje, josta löytyy tarkemmat tiedot värien ja niiden vaihtamisen säätämiseen. Ota yhteyttä Drop-asiakaspalveluun, mikäli haluat tutustua valon ohjeeseen ennen sen hankkimista.

 

SUODATINJÄRJESTELMÄ JA LÄMPÖVASTUS (lisävarusteita)

Suodatinjärjestelmälle ja lämpövastukselle on olemassa omat kattavat ohjeet, joista löytyvät kokoamisohjeet, turvallisuusmääräykset sekä muuta yleistä tietoa.

 

Meillä on tarjolla kahta eri sähkövastusta: 3 kW ja 9 kW. Pienempi sähkövastus lämmittää vettä noin yhden asteen tunnissa ja vahvempi 9 kW:n vastus 3-5 astetta per tunti. Pelkällä sähkövastuksella lämmitettäviä altaita pidetäänkin usein aina valmiina, koska sähkön kulutuksen kannalta ylläpitolämmitys on huomattavasti taloudellisempaa, kuin kylmän veden uudelleen lämmittäminen.

Jos altaassa on sekä kamiina, että sähkövastus niin kamiinalla on hyvä suorittaa veden lämpötilan nosto ja sähkövastuksella ylläpitää kylpyvettä joko sulana, tai kylpylämpötilassa. Molemmissa vastuksissa on kiinteä termostaatti, josta voidaan säätää toivottu veden lämpötila.
Arviolta ympäri vuoden lämpimänä oleva allas tulee maksamaan noin 1 €/päivä.  3 kW on riittävän tehokas, paitsi kovimmilla pakkasilla kylpiessä voi veden lämpötila lähteä vähitellen laskemaan, jos kylvetään pitkiä aikoja kansi auki.

 

Drop-altaaseen suodatinjärjestelmä ja lämpövastus kytketään tämän ohjeen ”Altaan asennusvaihtoehdot” –kohdasta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

 

Ota yhteyttä Drop-asiakaspalveluun, mikäli haluat tutustua suodatinjärjestelmän ja lämpövastuksen ohjeisiin ennen niiden hankkimista.